Voorheen de Eloutschool  Burgemeester Wijnaendtslaan Overschie Rotterdam
Titel kunstwerk -
Naam kunstenaar(s) Ittmann, Hans
Techniek reliëf- metaalreliëf
Toelichting technieken -
Jaar voltooiing 1963
Afmetingen -
Locatie kunstwerk buiten
Toekomstsituatie -- onbekend --
Toelichting toekomstsituatie -
Conditie -

Naam gebouw Chr Elout MAVO (vm)
Naam Architect(en) Koops, J.R.A.
Adres Burgemeester Wijnaendtslaan, Overschie
Type gebouw school
Volgens de gegevens van de school, hangt dit werk nog aan een kopgevel van het gebouw. Voorheen zat hier de Eloutschool, maar later is dit een school voor kinderen die doof of slechthorend zijn geworden, school Viataal de Medeklinker. Het is een reliëf met een Pax Christieteken van plaatstaal. Het werk is uit 1963 en circa 2.50 x 2.50 meter. Het is gerealiseerd door middel van de percentageregeling en het betrof een opdracht bij de bouw van de school. Het heeft geen titel. Hieronder twee foto’s uit ons archief en nog enige informatie over de kunstenaar en het werk.Hans Ittmann was een getalenteerd beeldhouwer, die onder meer bij Zadkine op het atelier heeft gestudeerd en zich informeerde in de internationale avant-gardes na de oorlog. Hij was Europeser dan veel Rotterdammers, maar had tijd nodig om zich een eigen stijl toe te eigenen. Dit reliëf doet denken aan zijn metaalplastiek 'de ring van Möbius' voor een PTT-gebouw in Zuid-Amstel: daar zit meer schwung, draaiing, dynamiek in. Tegelijk zie je ook in deze Rotterdamse plastiek hoe hij hield van moderne vraagstukken rond materie en ruimte en zich daarbij inspireerde op Gabo, waar hij dit keer een christelijke draai aan heeft gegeven. Het werk is gemaakt voor een wand en bovendien voor een christelijke school, waarbij Ittmann artistieke abstracties gebruikte om christelijke symbolen weer te geven.
Maart 2020

Het beeld is van deze school verwijderd en door BKOR opgeslagen.
Beeldende Kunst & Openbare Ruimte Rotterdam zijn op zoek naar een nieuwe bestemming