Judith van Swethuis  Amsterdam
Beknopte tekst overgenomen van de website http://www.hvoquerido.nl/beeldhouwer-onthuld
Koningin Juliana opent op 16 november 1965 een nieuw Joods kinderhuis aan de Mirandalaan 46 in Amsterdam.
Bij die gelegenheid wordt ook een bronzen beeld onthuld.                                                                   
In 1975 wordt het tehuis gesloten en verkocht aan de Queridostichting.  Na  het afscheid van Judith van Swet in 1980 draagt het haar naam. Het beeld blijft gewoon voor de deur staan. Het Judith van Swethuis wordt in 1996 gesloopt om op dezelfde plaats een jaar later te herrijzen als het nieuwe Judith van Swethuis. Men probeert in die tijd al te achterhalen wie het beeld heeft gemaakt, er wordt met mensen in Israel gecorrespondeerd, maar zonder succes. Wel is het de medewerkers en bewoners van het Judith van Swethuis van meet af aan duidelijk dat het beeld meegaat en een plaats krijgt bij het nieuwe huis. Men is er aan gehecht geraakt.
De Belgische architect van het pand, Bruno Albert, vindt het beeld goed bij het ontwerp passen en plaatst het in de tuin waar het nog altijd staat. Het beeld is goed te zien vanaf de Zuidelijke Wandelweg. Pas onlangs is boven water gekomen wie het beeld heeft gemaakt. Al in 1963 werd voor deze bronsplastiek, zoals het dan deftig heet, subsidie aangevraagd bij het toenmalige ministerie van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen. Het departement geeft de opdracht aan de schilder en beeldhouwer Hans Ittmann (1914-1972). De zaak is aan het licht gekomen door naspeuringen van Peter Lokkerbol. De teammanager van het Judith van Swethuis heeft een paar avonden op internet gezocht, een vracht mail verstuurd en met veel mensen gebeld.
Peter Lokkerbol: ‘Je kan gerust zeggen dat de vraag zeer breed uitstond. Op een gegeven moment werd ik zelfs door Jaap Fransman gebeld, goh Peter, weet jij wie dat beeld heeft gemaakt?’ Uit deze naspeuringen is uit een album in het Joods Historisch Museum de identiteit van de kunstenaar gebleken. Ook is duidelijk geworden dat het bronsplastiek, het stond tenslotte voor een kindertehuis, tevens was bedoeld als klimpaal.

(Overzicht van opdrachten op het gebied van Monumentale Kunsten 6 maart 1959. Hierin wordt de opdracht tot het maken van het beeld beschreven. 1965 Kosten fl 21000. waarvan fl 18000 t.b.v. OKW)


Deze week ( April 2019) is bij het Judith van Swethuis, een woonvoorziening van HVO-Querido in de Amsterdamse Rivierenbuurt, een bronzen sculptuur van de kunstenaar Hans Ittmann (1914-1972) opnieuw onthuld.

Het beeld van Ittman stond altijd al op verschillende plaatsen in de nabijheid van het tehuis. Dat het beeld nu weer in het openbaar is te bewonderen, komt grotendeels op het conto van Peter Lokkerbol, nu gepensioneerd na ruim veertig jaar bij HVO-Querido te hebben gewerkt, en tot eind vorig jaar teammanager van het Judith van Swethuis. Hij heeft niet alleen achterhaald wie de maker van het beeld is, hij heeft zich ook lang beijverd voor de herplaatsing ervan in de openbare ruimte.

https://hvoquerido.nl/beeld-opnieuw-onthuld/