1960 Stelling van Pythagoras  Emmen

Dit kunstwerk van Hans Ittmann (1914-19..?) werd in oktober 2001 herplaatst op Locatie Boermarkeweg van het Esdal College. Vervolgens werd het werk gerestaureerd.
Op 28 juni 2002 officiele opening


Aan de buitenkant, aan de witte gevel waarachter de lerarenkamer was, hing het kunstwerk "Stelling van Pythagoras" van kunstenaar Hans Ittmann (1914-1972). Dit kunstwerk is 11 oktober 2001 voor restauratie naar het Esdal college verplaatst. Bij het kunstwerk was oorspronkelijk een vijver aangelegd, maar deze werd al na vijf jaar gedempt omdat leerlingen elkaar in het water duwden. Volgens de overlevering speelde deze vijver wel een belangrijke rol bij De Stelling: "Als de zon een bepaalde stand had bereikt, of als het kunstwerk op een bepaalde manier werd belicht, zou de wiskundige stelling zichtbaar worden in de vijver." Die stelling luidde: A2 + B2 = C2.