Project Surinameplein Amsterdam  (Nooit uitgevoerd)
Tekst uit boek De  Nieuwe Synthese

Aan het einde van de jaren vijftig nam hij deel aan de studiegroep Stedelijke ruimten. In deze groep werkten kunstenaars en architecten samen aan ontwerpen die in Amsterdam uitgevoerd konden worden. lttmann maakte samen Neumann en de architect Gawronski een ontwerp voor ze het Surinameplein.
Het plan bestond uit een ruimtelijke constructie - een driepotige bok - waarvan de poten uit lichtgekleurd en gezandstraald beton bestonden en bijeen werden gehouden door een stalen ring. Deze ring werd verlicht door fluoriserende buizen en fungeerde als energiebron voor trams, lichtmasten, wegwijzers. etcetera.
Het ontwerp werd voorgelegd aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam. die het echter niet lieten uitvoeren.